Platform Makers

Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Doel: het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelings-positie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Aangesloten zijn: ACT, Auteursbond, BAM!, BCMM, Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers, BNO, DDG, DuPho, Dutch DJ Foundation, Kunstenbond, Nieuw Geneco, NSC, NVJ, Popauteurs.nl, Samen1Stem, Tekstnet, VCTN.