Links

 
Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector. De Creatieve Coalitie werkt samen met Platform Makers. Aangesloten zijn: ACT, ADC, Auteursbond, BAM!, BBK, BNO, DDG, DLG, DuPho, FNV Media & Cultuur, Kunstenbond, NABK, NCE, Nieuw Geneco, NSC NVJ, Platform BK, Platform voor Freelance Musici, Samen1Stem, VCA, VCTN, VLS.