Links

 
Nederlandse toonkunstenaarsbond. Vakbond voor muzikanten, acteurs, dansers en artiesten. De Ntb is een zakelijk en juridisch expertisecentrum en behartigt de collectieve belangen van haar leden in Den Haag, in Brussel en bij organisaties zoals bijvoorbeeld Buma/Stemra, Sena en NORMA. Op 1 juni 2018 is de Ntb gefuseerd met de Kunstenbond. De nieuwe vakgroep Muziek van Kunstenbond zal de naam Ntb blijven voeren.