Nederlandse Toonkunstenaarsbond

Nederlandse toonkunstenaarsbond. Vakbond voor muzikanten, acteurs, dansers en artiesten. Zakelijk en juridisch expertisecentrum die de collectieve belangen behartigt van haar leden in Den Haag, Brussel en bij organisaties zoals bijvoorbeeld Buma/Stemra, Sena en NORMA. Op 1 juni 2018 is de Ntb gefuseerd met de Kunstenbond. De nieuwe vakgroep Muziek van Kunstenbond zal de naam Ntb blijven voeren.