Links

 
Samen1Stem is de vakvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasychronisatie, de zakelijke markt en andere vormen van stemwerk, in alle disciplines: stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici. De leden kiezen uit hun midden een bestuur. Bestuur en leden geven belangeloos hun vrije tijd aan Samen1Stem.