Kunstenbond

Kunstenbond is er voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt, of een creatieve beroepsopleiding volgt. Een divers pallet aan mensen met een gezamenlijke drijfveer: passie voor het maken. Al die makers verdienen ook een eerlijk inkomen. Op 1 juni 2018 zijn de Kunstenbond en de Ntb gefuseerd. Een grotere achterban geeft meer kracht bij het behartigen van collectieve belangen, meer stem in de rechtenwereld, de politieke lobby en het onderhandelen over cao's. De eigen stem van de Ntb op het sectorspecifiek beleid zal behouden blijven en de nieuwe vakgroep Muziek van Kunstenbond zal de naam Ntb blijven voeren als vakgroep Muziek/Ntb.