Covid-19 coronavirus 10

Laatste nieuws

Creatieve Coalitie logoGeef professionals in de culturele sector 5.000 euro compensatie en betaal voor uitgesteld werk. (persbericht van de Creatieve Coalitie)

Professionals in de culturele en creatieve sector lopen door de aanhoudende coronacrisis nog altijd bijna al hun inkomsten mis. Daarom pleiten de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie voor een eenmalige compensatie van 5.000 euro. Daarnaast vragen zij culturele instellingen om uitgesteld en geannuleerd werk uit te betalen. Kunstenbond en de Creatieve Coalitie trekken aan de bel bij overheid en culturele instellingen met cijfers uit ledenonderzoek én met concrete oplossingen.

Uit een recente leden enquête van de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie (koepel van 43 belangenorganisaties voor werkenden in de culturele en creatieve sector) die werd ingevuld door 2.400 respondenten, blijkt dat ruim twee-derde van de zzp'ers in 2020 niet betaald kreeg bij corona annuleringen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat deze groep ook nauwelijks aanspraak maakt op het generieke steunpakket. TOZO3 biedt slechts één op de vijf zzp'ers enig soelaas. Kortom: er komt maar geen overheidssteun bij de grote groep zzp'ers in de culturele en creatieve sector terecht.

Kunstenbond en de Creatieve Coalitie pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro. Daarnaast roepen zij culturele instellingen op de rekening van de crisis eerlijk te delen door te betalen voor werkzaamheden die zijn uitgesteld en geannuleerd.

Obstakels generieke noodsteun
Professionals uit de culturele en creatieve sector die niet in aamerking komen voor TOZO, geven de partnertoets aan als voornaamste reden. Bij de TVL blijkt de eis dat het woon- en werkadres niet hetzelfde mag zijn het grootste probleem. Creatieve zzp'ers wonen vaak in het pand van waaruit hun onderneming administratie voert. Opslagruimte, studio of atalier wordt gedeeld met anderen. Hun werkplek is vaak op locatie, bij een opdrachtgever.

Verschil inkomenssteun werknemers en zzp'ers onrechtvaardig
Voor wie wel in aanmerking komt, dekt de steun niet of nauwelijks de vaste lasten. TOZO is namelijk per huishouden beperkt tot het sociaal minimum. Bij een weggevallen 'modaal' zzp-inkomen is de inkomensval gigantisch. Extra pijnlijk is het contrast met werknemers die door NOW-loonkostensubsidie bijna hun volledige salaris behouden, waarbij partnerinkomen geen enkele rol speelt. Het verschil in behandeling van deze twee groepen werkenden is niet uit te leggen.

Naheffing Belastingdienst als kers op de taart
Tijdens aangifte van de inkomensbelasting blijkt nu ook onverwacht dat TOZO-ontvangers met een partner extra inkomstenbelasting moeten betalen. Crisissteun vereist nieuwe aanpak om kleine ondernemers te helpen. Ook de TONK, een regeling die nog niet bestond ten tijde van het onderszoek, lijkt in praktijk geen oplossing te bieden. Bedragen zijn te laag, het kader van de participatiewet is te krap, naheffing van de Belastingdienst te bedreigend. Kamer en demissionair kabinet zijn het erover eens: noodsteun moet meer mensen bereiken. Toch blijft men investeren in de bestaande regelingen die ineffectief zijn gebleken. Een nieuwe aanpak is hard nodig.

Concreet en redelijk alternatief: eenmalige overheidscompensatie van 5.000 euro
Uit de enquête blijkt dat zzp'ers uit de culturele en creatieve sector het meeste baat hebben bij een eenmalig ter overbrugging. Op de vraag 'met een eenmalig bedrag ter overbrugging ben jij uit de brand geholpen?', volgt een mediaan bedrag van 5.00 euro. Dit noodzakelijk compensatiebedrag is ruim lager dan de gemaakte bedrijfskosten (7.000 euro) en de inkomensdaling (10.000 euro) en geeft daarmee blijk van realisme binnen de sector. Een eenmalige compensatie voor kleine ondernemers uit de culturele en creatieve sector is een concreet alternatief en een relatief simpel uitvoerbare oplossing om deze coronaperiode te overbruggen.

Trickle-down werkt niet
Maar liefst 72% van de leden geeft in de enquête aan dat met uitstel van de opdracht ook de betaling is doorgeschoven naar 'wanneer het weer kan'. Met het uitstellen van werkzaamheden komen creatieve professionals ernstig in de knel. Zij zitten zonder werk en inkomen.

Fair pay, fair share, fair chain
De steun die culturele instellingen van de overheid ontvangen vloeit niet door in de keten. Dit is niet alleen wrang voor de zzp'ers, maar druist ook in tegen de Fair Practice Code. Kunstenbond en de Creatieve Coalitie willen afspraken maken met de culturele instellingen over het betalen van verplaatste boekingen en uitgestelde opdrachten. Ketenoverleg over een eerlijke verdelinig van noodsteun is hard nodig. Fair chain en fair share: gezamenlijk overleggen en afspraken maken met alle schakels in de keten.

Rechtrekken en eerlijker verdelen als uitweg voor de cultuursector
Corona is geen regulier individueel ondernemersrisico, niet voor zzp'ers en niet voor instellingen. Zzp'ers in de culturele en creatieve sector lijden verlies en accepteren dat kosten en omzetverlies niet volledig vergoed worden. De cultuursector wordt gesteund door de overheid, maar de verhouding is scheef. Steun bereikt de makers en andere creatieve professionals onvoldoende. Trek dat recht door gerichte overheidscompensatie en fair practice afspraken binnen de sector.

(Samen1Stem is aangelsoten bij de Creatieve Coalitie)

jun 27, 2023

nieuws juni

mrt 27, 2023

nieuws maart

jan 20, 2023

nieuws januari

jul 03, 2022

Video On Demand

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

jul 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

jun 09, 2020

Cultuur in Actie

jun 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sep 13, 2018

Laat je horen

jul 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

jun 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

jun 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

jun 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sep 25, 2013

Samen1Stokje 2

jun 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011