nieuws juni

Laatste nieuws

Logo S1S new2

NORMA VERGADERING VAN AANGESLOTENEN
Op 19 juni hield NORMA de jaarlijkse Vergadering voor Aangeslotenen, deze keer in House of Watt te Amsterdam. De aangeslotenen konden voor het eerst sinds corona weer bij elkaar komen, maar je kon de vergadering ook online bijwonen. NORMA had aangekondigd dat er gestemd zou gaan worden voor de invulling van de vrije zetel binnen de Repartitie en SoCu-commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Jürgen Theuns zat namens Samen1Stem op de vrije zetel en stelde zich herkiesbaar. NORMA had in een mail hierover al haar waardering uitgesproken over Jürgen voor zijn inzet als lid en voorzitter van de commissie. Het bestuur van ACT had aangegeven Jürgens herverkiezing te steunen, omdat ze vinden dat de stemacteurs vertegenwoordigd moeten zijn in de commissie. Voor de verkiezing hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld en dus was de herverkiezing van Jürgen Theuns een formaliteit. Verder waren er informatieve gesprekken met o.a. directeur-bestuurder Tom Nauta en was er een kort woord van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Geke Faber. Het geheel verliep soepel dankzij gespreksleider… Jürgen Theuns. :-)

DIVERSITEITSONDERZOEK: SECTOR MOET AAN DE SLAG
Een grondig onderzoek binnen de audiovisuele sector toont aan dat makers van kleur de sector nog als te weinig inclusief ervaren. Zo is de positie van makers van kleur zwakker dan van witte makers, hebben zij minder werk en zijn zij ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Ook de vertegenwoordiging van personages in series en films laat nog te wensen over. Verhalen van vrouwelijke personages van kleur zijn vrijwel afwezig. Staatssecretaris Gunay Uslu: 'Uit dit onderzoek blijkt dat er nog veel stappen te zetten en verbeteringen te realiseren zijn, ondanks dat ook dingen goed gaan.' Ze benadrukt dat het rapport van dit onderzoek een nulmeting is en dat de ontwikkelingen op dit gebied zorgvuldig zullen worden gemonitord met regelmatige herhaling van het onderzoek.

Daarnaast kondigt de staatssecretaris aan dat er ook onderzoek nodig is naar representatie in inclusie in de bredere cultuursector, niet alleen met betrekking tot kleur, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van gender en mensen met een beperking.
Bron: De Creatieve Coalitie

FAIR PAY VERPLICHT GESTELD DOOR DE OVERHEID
Een eerste grote stap naar een eerlijke beloning is gezet: per 2025 wordt Fair Pay verplicht voor culturele instellingen die geld ontvangen uit de basisinfrastructuur (BIS). Staatssecretaris Gunay Uslu omarmt het verplicht stellen van een eerlijke beloning in de sector.

De Creatieve Coalitie, met 44 lidorganisaties (waaronder Samen1Stem), dringt al jaren aan op verplichtstelling van Fair Pay. Dit is fantastisch nieuws voor werkenden in de culturele en creatieve sector, hoewel de strijd hiermee nog niet is gestreden.
Bron: De Creatieve Coalitie

BTW-VERHOGING RAMPZALIG VOOR MAKERS
Komend najaar dreigt een donkere wolk voor zzp'ers in de culturele en creatieve sector. Het verhogen van het lage btw-tarief van 9% naar 21% is een van de lastenverzwaringen die het kabinet in overweging neemt voor het jaar 2024. Daardoor worden niet alleen entreekaartjes in de culturele en creatieve sector fors duurder, maar ook de zzp'ers in die sector. Veel culturele instellingen en opdrachgevers hebben namelijk geen recht op aftrek van de btw, bijvoorbeeld toneelverenigingen, operetteverenigingen, muziekverenigingen die regelmatig professionele artiesten als gastspeler/-solist hebben. Het inhuren van een zzp'er wordt ineens 12% duurder, zonder dat de maker er zelf ook maar een euro van terugziet. Dit gaat beslist ten koste van het bevorderen van Fair Pay en zal voor makers rampzalig uitpakken. Zo wordt het verheugende nieuws vanuit de overheid over Fair Pay meteen in de voet geschoten door diezelfde overheid.

De Creatieve Coalitie heeft de kwestie aangekaart in de Tweede Kamer. In een debat liet D66-Kamerlid Steven van Weyenberg weten absoluut geen heil te zien in dit plan. 'Wat mijn fractie betreft gaan wij niet op cultuur bezuinigen om een fiscale taakstelling te dekken.'
Bron: De Creatieve Coalitie

SAMEN VOOR EEN BETERE WET INVESTERINGSVERPLICHTING
Streamingsdiensten verdienden vorig jaar maar liefst 986 miljoen euro aan Nederlandse abonnementsinkomsten, maar investeren nog veel te weinig in films, series en documentaires van eigen bodem. Daarom stemde de Tweede Kamer eind mei in met een wet die streamingsdiensten verplicht om 5% van hun omzet te investeren in Nederlandse producties. Een zogenoemde investeringsverplichting.

De wet is door een meerderheid in de Tweede Kamer afgezwakt, doordat de helft van die 5% ook geïnvesteerd mag worden in andere genres, zoals reality-tv en spelletjesprogramma's. De Creatieve Coalitie schreef hierover brieven aan de Tweede Kamer, lidorganisaties zaten bij NPO Radio 1 om erover te vertellen en ACT startte een campagne op sociale media. Dat leidde gelukkig tot voorstellen dat de wet over drie jaar al geëvalueerd moet worden en dat de wet moet bijdragen aan Fair Pay.

mrt 27, 2023

nieuws maart

jan 20, 2023

nieuws januari

jul 03, 2022

Video On Demand

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

jul 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

jun 09, 2020

Cultuur in Actie

jun 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sep 13, 2018

Laat je horen

jul 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

jun 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

jun 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

jun 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sep 25, 2013

Samen1Stokje 2

jun 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011