Samen1Stem krijgt zeggenschap in bestuur NORMA

 

Laatste nieuws

juli 03, 2022

Video On Demand

mei 02, 2022

Nieuwe voorzitter

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

juli 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

juni 09, 2020

Cultuur in Actie

juni 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sept 13, 2018

Laat je horen

juli 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

juni 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

juni 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

sept 16, 2014

in memoriam Joop Pieëte

juni 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sept 25, 2013

Samen1Stokje 2

juni 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011

Met het vertrek van Wisso Wissing in september 2016 als directeur van NORMA, wilde de cbo de eigen organisatie en bestuursvorm onder de loep nemen, om het te vernieuwen en verbeteren. Daarvoor werden er twee denksessies georganiseerd met vertegenwoordigers van ACT, Kunstenbond, Ntb en Samen1Stem. Tegelijkertijd was NORMA druk bezig met het opzetten van een nieuw en beter verdeelsysteem: Vuik3. Het repartitiereglement en de verdeelinstellingen van Vuik3 werden ter beoordeling en overleg voorgelegd aan een speciale repartitiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van ACT, Kunstenbond, Ntb, Samen1Stem en twee bestuursleden van NORMA.

De repartitiecommissie had half februari 2017 de eerste bijeenkomst en eind september de laatste. Het CvTA (College van Toezicht collectieve beheersorganisatie Auteurs- en Naburige rechten) heeft het nieuwe Algemeen Verdelingsreglement positief beoordeeld en Vuik3 is klaar om geactiveerd te worden. Volgend jaar zal Vuik3 geëvalueerd worden, om te zien of het systeem de verdeling van de gelden naar wens en verwachting uitvoert.

Uit de twee denksessies kwam het voorstel naar voren voor de volgende organisatievorm voor NORMA: een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit drie personen die toezicht houdt op de directeur-bestuurder. Een Raad van Rechthebbenden (RvRh), bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten uitvoerend kunstenaars bij NORMA. Zij benoemt de RvT en beslist onder andere over de wijze van verdelen van rechtengelden op basis van het repartitiereglement. De RvRh heeft periodiek overleg het de directeur-bestuurder over de gang van zaken en stemt de voortgang van bijzondere dossiers af. De invloed van de aangeslotenen neemt hierdoor dus toe.

Inmiddels zijn de voorzitters van ACT, Kunstenbond, Ntb en Samen1Stem bij elkaar geweest en is er een Raad van Rechthebbenden samengesteld met vertegenwoordigers uit hun achterban. Samen1Stem is blij met deze ontwikkelingen bij NORMA en blij dat ze, namens haar leden, meer inzicht en invloed heeft op NORMA.

Laatste nieuws

juli 03, 2022

Video On Demand

mei 02, 2022

Nieuwe voorzitter

nov 30, 2021

Podcast De Stemmencast

dec 22, 2020

Covid-19 coronavirus 9

juli 04, 2020

Covid-19 coronavirus 8

juni 09, 2020

Cultuur in Actie

juni 05, 2020

Covid-19 coronavirus 7

mei 22, 2020

Covid-19 coronavirus 6

mei 09, 2020

Covid-19 coronavirus 5

apr 17, 2020

Covid-19 coronavirus 4

apr 11, 2020

Covid-19 coronavirus 3

mrt 28, 2020

Covid-19 coronavirus 2

mrt 18, 2020

Covid-19 coronavirus 1

apr 12, 2019

Creatieve Coalitie

mrt 04, 2019

Samen1Stokje 9

sept 13, 2018

Laat je horen

juli 02, 2018

Zilveren Koe Gala 2018

juni 07, 2017

Samen1Stokje 8

mei 19, 2017

Zilveren Koe Gala 2017

feb 01, 2017

Samen1Stokje 7

aug 15, 2016

in memoriam Wim Pel

juni 17, 2016

Zilveren Koe Gala 2016

mrt 27, 2015

Zilveren Koe Gala 2015

mrt 16, 2015

Samen1Stokje 6

okt 07, 2014

Samen1Stokje 5

sept 16, 2014

in memoriam Joop Pieëte

juni 02, 2014

Samen1Stokje 4

apr 03, 2014

Samen1Stokje 3

apr 03, 2014

Zilveren Koe Gala 2014

sept 25, 2013

Samen1Stokje 2

juni 28, 2013

Samen1Stokje 1

mrt 27, 2013

Zilveren Koe Gala 2013

aug 21, 2012

in memoriam Ger Smit

apr 10, 2012

in memoriam Bram Bart

mrt 27, 2012

Zilveren Koe Gala 2012

mrt 22, 2011

Zilveren Koe Gala 2011